Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 28.11.2017r. Kodeks postępowania administracyjnego – nowelizacja ustawy

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu: „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat:

  Kodeks postępowania administracyjnego – nowelizacja ustawy.

   

  W kolejnej edycji szkolenia zajmiemy się najświeższą nowelizacją Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, której jednolity tekst został ogłoszony w czerwcu 2017 roku.

  W szczególności przedstawione zostaną nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017r.) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017r.).

  Skupimy się na wybranych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia pracy architekta – zarówno od strony projektanta jak i urzędnika – pracownika wydziału administracji budowlanej.

  Naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny – wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

   

  Szkolenie odbędzie się

  28 listopada 2017r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

   

  Prowadzący:

  mgr inż. arch. Adam Wolny

  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień  na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/560

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →