Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie: 27.10.2015 Bielsko-Biała

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała
  zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,
  środowiska architektów oraz projektantów.

   

  W cyklu:
  „program obowiązkowy”
  odbędzie się szkolenie na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).

   

  W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się czwarta edycja (powtórzenie) wykładu omawiającego najistotniejsze zmiany, które wprowadza ta ustawa. Tym razem szkolenie odbędzie się w Bielsku-Białej – siedzibie obwodu terytorialnego SLOIA – w lokalu SARP O/Bielsko-Biała.

   

  Tematem szczególnym szkolenia będą nowe obowiązki projektantów, nowe procedury oraz aspekt zgodności projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

   

  Nasz ekspert – mgr inż. arch. Adam Wolny – będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawi stanowiska i linię orzeczniczą Urzędu, sądów administracyjnych i GINB w sprawach generujących najwięcej wątpliwości. Zapytamy czy nowelizacja ma szanse uprościć i przyspieszyć procesy budowlane oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne stron?
  W spotkaniu uczestniczyć będzie także Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej mgr inż. arch. Dorota Błasiak. Ze względu na wagę problematyki proponujemy, by po raz kolejny czas spotkania w całości przeznaczyć na zagadnienia merytoryczne. Szczególnie zachęcamy do przygotowania własnych pytań i aktywnego udziału w dyskusji w trakcie wykładu.

   
  Szkolenie odbędzie się
  27 października 2015r. (wtorek), w godz. 15.30 – 18.30
  w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

   

  Główny prowadzący:
  mgr inż. arch. Adam Wolny
  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji
  w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
  członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, członek SARP,
  autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/273

   

   
  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →