Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 27.09.2016 r. „Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:
  Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1

   

  Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego. Przedstawiona będzie specyfika tematyki ochrony zabytków wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych i administracyjnych, procedur konserwatorskich oraz zakresu niezbędnych do wykonania działań przedprojektowych.
  W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków i wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków. Omówione będą m.in. kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia, podstawy prawne oraz przebieg kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.
  Szkolenie odbędzie się
  27 września 2016r. (wtorek), w godz. 14.00 – 18.00
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

   

   

  Prowadzący:
  Małgorzata Gmiter
  Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.
  Członek ICOMOS, TONZ, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

   

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/379

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

   

  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIA RP
  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →