Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 26/02/2015

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  prowadzi nową edycję szkoleń zawodowych, skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  Szkolenia prowadzone są w ramach cykli tematycznych, którym nadaliśmy robocze nazwy skojarzeniowe. Pierwsze dwa to: „program obowiązkowy” i „jazda dowolna”. Cykl trzeci – nazwany „życie i cała reszta” – poświęcony będzie niezwykle szerokiemu spektrum zagadnień towarzyszących naszym zmaganiom zawodowym. Uwagę skupimy nie tylko na wybranych problemach technicznych. Poprzez takie dziedziny jak różnorodne aspekty twórczości w pracy architekta, czy społeczno-polityczny kontekst naszych działań, po psychologiczne uwarunkowania pracy zespołowej oraz poznanie technik menedżerskich znajdujących zastosowanie w procesach projektowych.
  Na początek, w cyklu „życie i cała reszta”, odbędzie się szkolenie na tematy związane z projektowaniem fasad systemowych opartych na strukturze aluminiowej i przeszkleniach połaciowych.
  Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania fasad systemowych, mając w szczególności na uwadze zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której niewątpliwie przysługuje miano lidera w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań technicznych, estetycznych oraz w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy realizacji fasad różnorodnych obiektów architektury. Zapytamy między innymi o to, jak przedstawiciele firmy zapewniają architektom kompleksową pomoc w projektowaniu aluminiowo–szklanych systemów fasad, ścian i ślusarki otworowej.

  Szkolenie odbędzie się

  26 lutego 2015r. (czwartek), w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach
  (Galeria Architektury SARP / ARCHIBAR).

  Prowadzący:

  mgr inż. Grzegorz GOGOLOK
  Niezależny konsultant do spraw systemów fasadowych. Ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wdrażania nowatorskich rozwiązań technicznych fasad.

  mgr inż. Maciej SOBOLEWSKI
  Ekspert do spraw fasad.
  Specjalista, menadżer – firma SCHÜCO.

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/214

  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →