Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 26.09.2019r „Ochrona przeciwpożarowa budynków – część II”

  z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  W drugiej części szkolenia przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków, obowiązujące w projektowaniu. Poza Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które omówione było w pierwszej części szkolenia, omawiane będą aktualne wybrane uregulowania dotyczące m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, czy urządzeń przeciwpożarowych.

  Nasz prelegent – Paweł Królikowski – przypomni nam również praktyczne zasady, jakimi należy się kierować przy uzgadnianiu projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

   

  Rozpoczęcie: 26 wrzesień 2019r. (czwartek), o godz. 15.30

  Miejsce: Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

  Czas trwania: 3 godziny

   

  Prowadzący: Paweł Królikowski

  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w latach 2009-2016 zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez SITP, autor publikacji w kwartalniku „Ochrona przeciwpożarowa”.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/782

  biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

  Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  Serdecznie zapraszamy

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →