Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 25.10.2017r. Gliwice, „Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu: „jazda dowolna” odbędzie się szkolenie na temat:

  Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta.

   

  Projektowanie bez barier kojarzone jest z kształtowaniem przestrzeni pod kątem wymagań osób niepełnosprawnych, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. Jako projektanci często w mniejszym stopniu świadomi jesteśmy potrzeb osób z inną niepełnosprawnością – sensoryczną czy poznawczą.

  Jednak problemy z dostępnością dotyczą zdecydowanie szerszej grupy odbiorców. Na przeszkody napotykają użytkownicy znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych – kobiety ciężarne i rodzice z małymi dziećmi, osoby które mają przejściowe urazy, obarczone dużym ciężarem, czy coraz większa grupa osób starszych.

   

  Podczas szkolenia dowiemy się jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych.

   

  Omówiona zostanie koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie – oraz płynące z tego korzyści społeczne. Dowiemy się również, czy projektowanie uniwersalne powinno być traktowane jako kierunek i sposób myślenia, czy ścisła metoda działania. Jak dążyć do rozszerzenia grupy użytkowników i w jakim stopniu mamy szansę spełnić oczekiwania i potrzeby wszystkich, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone.

   

  Naszym prelegentem będzie dr inż. arch. Iwona Benek – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom oraz prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

   

  Szkolenie odbędzie się:

  25 października 2017r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00

  na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
  przy ulicy Ks. M. Strzody 10 w Gliwicach (sala X15).

   

  Prowadzący:

  dr inż. arch. Iwona Benek

  Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,

  Fundacja Laboratorium Architektury 60+

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/538

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →