Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 25.04.2018r.: ” Projektowanie w obiektach zabytkowych-cz. 1″

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:

  „Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1. Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków”.

   

  Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia, którego głównym celem jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego. Przedstawiona będzie specyfika tematyki ochrony zabytków wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych i administracyjnych, procedur konserwatorskich oraz zakresu niezbędnych do wykonania działań przedprojektowych.

   

  W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków i wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków.

  Omówione będą m.in. kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia, podstawy prawne oraz przebieg kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

   

  Szkolenie odbędzie się

  25 kwietnia 2018r. (środa), w godz. 15.00 – 18.30

  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

   

  Prowadzący:

  Małgorzata Gmiter

  Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

  Członek ICOMOS, TONZ, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/605

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →