Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 23.06.2016 Bielsko-Biała: Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała

zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

 

W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat związany z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematami szczególnymi szkolenia będą, między innymi: zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii oraz zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

 

Szkolenie odbędzie się:

23 czerwca 2016r. (czwartek), w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

 

Główny prowadzący:

Adam Chłond

Pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy od 1981 r. Uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy ma od 1982 r. po zdanym egzaminie państwowym. Jest starszym inspektorem pracy – głównym specjalistą. Wcześniej zajmował się prawem wynalazczym i wdrożeniami postępu technicznego i organizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii nadane przez Głównego Inspektora Pracy w 1999 r.

Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/368

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →