Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 23.01.2018r. Bielsko-Biała: „Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:

  Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1.

  Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

  Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków.

   

  Kolejna edycja szkolenia odbędzie się tym razem w Bielsku-Białej.

  Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego. Przedstawiona będzie specyfika tematyki ochrony zabytków wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych i administracyjnych, procedur konserwatorskich oraz zakresu niezbędnych do wykonania działań przedprojektowych.

  W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków i wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków. Omówione będą m.in. kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia, podstawy prawne oraz przebieg kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

   

  Szkolenie odbędzie się

  23 stycznia 2018r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.30

  w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

   

  Prowadzący:

  Małgorzata Gmiter

  Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

  Członek ICOMOS, TONZ, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/580

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →