Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 21.09.2016 r. „Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji”

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice

zaprasza na kolejne szkolenie skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

 

W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie:
„Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji”.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ich wpływ na proces projektowania.

Omówione zostaną opracowania geodezyjno-kartograficzne z jakimi spotykamy się na etapie projektowania, a w szczególności – mapa do celów projektowych.

Poruszona będzie również problematyka uzgadniania i koordynowania usytuowania projektowanych sieci.

 

Szkolenie poprowadzi Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Szkolenie odbędzie się

21 września 2016r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

 

Główny prowadzący:

Mirosław Puzia

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie (studia magisterskie), Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia podyplomowe z wyceny nieruchomości).

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (zakresy 1,2 , 4). Dwudziestoletni staż pracy w geodezji , w tym 10 lat jako wykonawca prac geodezyjnych, 5 lat jako pracownik samorządowy i 7 jako pracownik administracji rządowej.

Długoletni współpracownik Stowarzyszenia Geodetów Polskich w roli eksperta i trenera z zakresu geodezji i kartografii.

Obecnie Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/375

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →