Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 21.06.2022r. „Bhp dla architekta – wybrane zagadnienia. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakładach pracy”.

  z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  Podczas szkolenia omawiane będą wybrane – istotne z punktu widzenia pracy architekta – wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Prawa budowlanego, Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, głównie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Omawiane będą między innymi: wymagania przy projektowaniu dla pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy; warunki uzyskiwania odstępstw od przepisów; odpowiedzialność pracodawcy i projektanta w procesie projektowania pomieszczeń pracy oraz opiniowanie dokumentacji projektowej.

   

  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego ilość miejsc jest ograniczona tylko dla tych, którzy zarejestrują się na szkolenie. Prosimy zatem by nie zajmować miejsca w systemie pozostałym chętnym, w przypadku zmiany swoich planów odnośnie obecności!

   

  Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz zostanie udostępnione w terminie późniejszym na portalu www.warsztatarchitekta.pl dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP. Link do szkolenia przekażemy po zamieszczeniu nagrania.

   

  Rozpoczęcie: 21 czerwca 2022r., godzina: 15:15

  Miejsce: Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 3 godziny

   

  Prowadzący: mgr inż. arch. Renata Gradzik

  członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów; właścicielka pracowni projektowej;

  Rzeczoznawca ds. opiniowania projektów budowlanych w sprawie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych.

   

  Rejestracja i zapisy na szkolenie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1136

  Informacje dodatkowe: biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →