Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 19.09.2017r. – Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3

Faza przedprojektowa – ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową, archeologia w praktyce.

 

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego – w kontynuacji zrealizowanych już bloków szkoleniowych.

Tym razem zapoznamy się z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej – jakie wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.

Druga część wykładu dotyczyć będzie ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji, zasad i form jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.

W ostatniej części poznamy specyfikę wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych – m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. Poznamy też szereg informacji ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji oraz korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

 

 

Szkolenie odbędzie się

19 września 2017r. (wtorek), w godz. 14.15 – 18.00

w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

 

 

Prowadzący:

Lidia Klupsz

architekt krajobrazu; wieloletni pracownik instytucji związanych z ochroną zabytków, obecnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa; do 2016r. rzeczoznawca MKiDN w dziedzinach dotyczących problematyki ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ekspert ICOMOS w zakresie fortyfikacji i dziedzictwa militarnego, członek Polskiego Komitetu Doradczego przy Prezesie Rady Ministrów RP, członek ICOMOS, założyciel IcoFort – Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICOMOS ds. Fortyfikacji i Dziedzictwa Militarnego, członek zarządu Blue Shield – organizacji zajmującej się ochroną dziedzictwa w zagrożeniu.

Agata Byszewska

archeolog; wieloletni pracownik instytucji związanych z ochroną zabytków, obecnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa; zajmuje się szeroko pojętym konserwatorstwem archeologicznym,
autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z problematyką zarządzania i sposobu zagospodarowania nieruchomych zabytków archeologicznych.

 

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/514

lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →