Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na szkolenie 19.04.2016r. – uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice

zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

 

W cyklu

„program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat związany z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Tematami szczególnymi szkolenia będą, między innymi: zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii oraz zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

 

Szkolenie odbędzie się

19 kwietnia 2016r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

 

 

Główny prowadzący:

Adam Chłond

Pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy od 1981 r. Uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy ma od 1982 r. po zdanym egzaminie państwowym. Jest starszym inspektorem pracy – głównym specjalistą. Wcześniej zajmował się prawem wynalazczym i wdrożeniami postępu technicznego i organizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii nadane przez Głównego Inspektora Pracy w 1999 r.

Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

 

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/335

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIARP

SARP Zarząd O/Katowice

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →