Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie: 19.01.2016 Ochrona przeciwpożarowa – Częstochowa

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Częstochowa

zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,
środowiska architektów oraz projektantów.

 

W cyklu:

„program obowiązkowy”

odbędzie się szkolenie na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

Kolejne spotkanie w cyklu poświęconym elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym to trzecia edycja (powtórzenie) szkolenia na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Tym razem szkolenie odbędzie się w Częstochowie – w siedzibie obwodu terytorialnego SLOIA. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres, a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.

Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.

 

Szkolenie odbędzie się

19 stycznia 2016r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13 Częstochowa

 

 

Główny prowadzący:

Mgr inż. Marian Skaźnik

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży – w tym symulacji CFD.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/299

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice i O/Częstochowa

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →