Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 18.09.2018r.: ” Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członka IA RP – praktyczne zastosowanie Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów”

  z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (KEZA), został opracowany przez Izbę Architektów RP na podstawie projektu dokumentu przygotowanego przez Radę Architektów Europy (ACE).

  W Kodeksie podano zasady postępowania, obowiązujące wszystkich architektów świadczących usługi architektoniczne, mające zastosowanie do wszelkich działań zawodowych. Określają one odpowiedzialność architektów wobec społeczeństwa, któremu ich zawód służy i które wzbogaca, wobec klientów i użytkowników architektury, wobec wykonawstwa budowlanego, które pomaga kształtować środowisko zbudowane a także wobec architektury jako sztuki i nauki – continuum wiedzy i twórczości oraz zawodowego i społecznego dziedzictwa.

   

  Nasz ekspert – mgr inż. arch. Teobald Jałyński – od wielu lat pełniący funkcję Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej OIA RP, członek Rady Legislacyjnej IARP, autor projektu KEZA – przedstawi stanowiska i linię orzeczniczą OSD SLOIA RP w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izby w kontekście zapisów Kodeksu KEZA.

   

  Rozpoczęcie: 18 września 2018r. (wtorek), godz. 15.00

  Miejsce: Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

  Czas trwania: 3 godziny

   

  Prowadzący: mgr inż. arch. Teobald Jałyński

  Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Jaworznie, od wielu lat pełniący funkcję Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej OIA RP, członek Rady Legislacyjnej IARP, autor projektu KEZA, uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/653

  biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

   

  Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →