Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 18.04.2018r.: „Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-część 1”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu: „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat:

  „Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część I”.

   

  Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane, najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie od dnia 01.01.2018r.

  Naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny – wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

   

  Szkolenie odbędzie się

  18 kwietnia 2018r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

   

  Prowadzący:

  mgr inż. arch. Adam Wolny

  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/592

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →