Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 16.01.2024r.: „Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego”.

z cyklu „program obowiązkowy”

 

Nasz Prelegent – Adam Wolny – przypomni nam podstawowe zasady postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego: zasada praworządności, prawdy obiektywnej, rozstrzygania na korzyść strony, szybkości postępowania, polubownego rozstrzygania spraw czy zasada pisemności.

Omówi obowiązki, prawa i szczególne przywileje inwestora a także obowiązki i ograniczone prawa urzędnika administracji budowlanej.

Wytłumaczy czym różnią się ostateczność, prawomocność oraz wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto opowie jeszcze o procedurach odwoławczych, zażaleniowych i skargowych; o postępowaniach nadzwyczajnych oraz o innych problematycznych zagadnieniach dotyczących m.in.: wszczęcia postępowania, udzielania pełnomocnictwa, obliczania terminów czy też zawieszenia postępowania.

Jak zawsze będzie również możliwość zadawania pytań.

 

Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz  zostanie udostępnione poprzez stronę: www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Szkolenia (SLOIA RP)” dla wszystkich zalogowanych Architektów SLOIA RP w terminie późniejszym.

 

Rozpoczęcie: 16 stycznia 2024r. godzina: 15:30

Miejsce: Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, Katowice, ul. 3 Maja 11

Czas trwania: 3 godziny

Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

 

Zapisy i informacje dodatkowe: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1328

biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Rada SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →