Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 15.12.2016 r. „Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym”

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała

zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

 

Szkolenie odbędzie się

15 grudnia 2016r. (czwartek),w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

 

 

Główny prowadzący:

Mgr inż. Jolanta Szymańska

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych – uprawnienia bez ograniczeń.

Wieloletni kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, autor publikacji w prasie fachowej, uczestnik procedur stanowienia prawa branżowego.

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych z listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – uprawnienia bez ograniczeń –  działający z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSW.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/412

 

lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →