Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 15.03.2018r.: „Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie: Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.”

   

  Styczniowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziła normę PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach” do listy norm przywołanych.

  Określone w normie wymagania mają na celu zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy i zmniejszenie hałasu pogłosowego. Nowy status prawny tej normy sprawi, że będzie ona musiała być powszechnie stosowana przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

   

  W trakcie wykładu poświęconego omówieniu opisywanych normą wymagań dowiemy się, jak w praktyce radzić sobie z problemami projektowymi dotyczącymi akustyki wnętrz. Na szkolenie zapraszają firmy Ecophon oraz Bruel & Kjaer.

  Ecophon od 50 lat opracowuje, produkuje i dostarcza systemy akustyczne wyspecjalizowane do tworzenia dobrego środowiska do pracy, nauki, rekonwalescencji, a także rozrywki.

  Bruel & Kjaer to producent systemów do pomiarów i analizy dźwięku oraz drgań, posiada 75-letnie doświadczenie.

   

  Szkolenie odbędzie się

  15 marca 2018r. (czwartek), w godz. 14.30 – 18.30

  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

   

  Prowadzący:

  Mikołaj Jarosz

  Specjalista ds. akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2000 roku pracuje w firmie Ecophon Saint-Gobain jako Concept Developer Education. Jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz autorem wielu artykułów popularyzujących zagadnienia związane z akustyką.

   

  Magda Szubert

  Związana jest z branżą budowlaną od 16 lat. Od 5 lat pracuje jako Concept Development Manager – Office Environment w Ecophon Saint-Gobain. Zajmuje się wpływem akustyki na środowiska biurowe oraz efektywność i samopoczucie pracowników.

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/589

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →