Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 10.02.2023r.: „Ochrona zabytków nieruchomych w Polsce – wybrane aspekty”.

  z cyklu „jazda dowolna”

   

  Wykład będzie poświęcony systemowi prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. Zostaną w nim zaprezentowane następujące tematy: formy ochrony zabytków (wpis do rejestru, Pomnik historii, Park Kulturowy oraz zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), struktura oraz kompetencje służb konserwatorskich, podstawowe definicje związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, dotacje na obiekty zabytkowe, obowiązki właściciela lub użytkownika zabytku, kryteria uznania obiektu za dzieło sztuki lub dobro kultury współczesnej, typy pozwoleń konserwatorskich oraz rodzaje kar za wykroczenia przeciwko zabytkom.

   

  Znacząca część wykładu zostanie poświęcona prezentacji zagadnień związanych z budzącą kontrowersje Gminną Ewidencją Zabytków oraz Dobrami Kultury Współczesnej. Zagadnieniom teoretycznym będzie towarzyszyć prezentacja przykładów dobrych i złych praktyk konserwatorskich, głównie z terenu województwa śląskiego, która będzie miała na celu skłonienie do refleksji nad kondycją ochrony zabytków w Polsce oraz otwarcie dyskusji uczestników spotkania na ten temat.

   

  Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz będzie udostępnione dla wszystkich zalogowanych Architektów SLOIA RP w terminie późniejszym.

   

   

  Rozpoczęcie: 10 lutego 2023r. (piątek), godzina 15:30

  Miejsce: Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 2 godziny

  Prowadzący: Aneta Borowik

  prof. UŚ. Historyk sztuki, konserwator zabytków, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełniła funkcję Śląskiego i Małopolskiego Konserwatora Zabytków, obecnie Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie. Prowadzi badania nad architekturą Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego okresu przed- i powojennego. Laureatka stypendium im. Karola Estreichera (1997) oraz nagród Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe (2012, 2021). Członek Komisji Historycznej oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk, a także Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka czterech książek, kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1189

  biuro SLOIA RP email: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →