Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie 07.12.2016 r. „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/ Katowice, O/ Częstochowa, O/ Bielsko-Biała

zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do środowiska architektów, a w szczególności do członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.

W cyklu: „jazda dowolna” odbędzie się szkolenie:
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po jej nowelizacji – w ramach różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego, w tym również trybu konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

W szczególności poruszone zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości na drodze do uzyskania zamówienia publicznego.

O tych skomplikowanych procedurach opowie nam ekspert – Piotr Pieprzyca, który zajmuje się zawodowo „szeroko pojętym doradztwem prawnym na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania niezbędnych dokumentów do momentu zawarcia umowy”.

 

Szkolenie odbędzie się

07 grudnia 2016r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

 

Główny prowadzący:

Piotr Pieprzyca

Prawnik, związany zawodowo z zamówieniami publicznymi od 2002 roku.

W latach 2004-2007 arbiter w składach orzekających powołanych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/409

 

lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIARP

SARP Zarząd O/Katowice

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →