Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  ZMIANA TERMINU SZKOLENIA! Zaproszenie na szkolenie 07.12.2017r. Bielsko-Biała: „Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 2”.

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała

  zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:

  Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 2

  Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

   

  Kolejna edycja szkolenia odbędzie się tym razem w Bielsku-Białej.

   

  Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

  Szkolenie dotyczyć będzie badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej oraz koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku znacznie różni się od przygotowania projektu pozostałych obiektów budowlanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego podejmowania decyzji projektowych.

  Tematem szczególnym będą zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach oraz zakres i szczegóły wykonywania inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej dla obiektu zabytkowego.

   

  Uwaga: z powodów niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana terminu i zakresu merytorycznego szkolenia.

   

  Szkolenie odbędzie się

  07 grudnia 2017r. (czwartek), w godz. 14.00 – 16.30

  w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

   

  Prowadzący:

  Dominik Mączyński

  Architekt, główny specjalista w NID w Zespole ds. Standardów Badan i Ochrony Dziedzictwa, specjalista mykologiczno-budowlany PSMB, członek PKN ICOMOS, przewodniczący Komisji Drewna PKN ICOMOS, członek Międzynarodowego Komitetu Drewna ICOMOS; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonywaniu badań w zabytkach oraz w sporządzaniu ekspertyz mykologicznych w ważnych obiektach zabytkowych na terenie całego kraju; autor licznych publikacji i wystąpień związanych z tematyką badań i ochrony zabytków; Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, do 2016r. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

   

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/562

  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Rada SLOIA RP

  SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →