Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 05.10.2016 r. „Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 2”

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
  W cyklu „życie i cała reszta” odbędzie się szkolenie:
  Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 2

   

   

  Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego. Przedstawiona będzie specyfika tematyki ochrony zabytków wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych i administracyjnych, procedur konserwatorskich oraz zakresu niezbędnych do wykonania działań przedprojektowych.

  Druga część szkolenia dotyczyć będzie badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku znacznie różni przygotowanie projektu inwestycji od pozostałych obiektów budowlanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego podejmowania decyzji projektowych.

   

   

  Szkolenie odbędzie się
  05 października 2016r. (środa), w godz. 14.00 – 18.15
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

   

   

  Prowadzący:
  Paweł Filipowicz
  Architekt, kierownik Oddziału Terenowego NID w Łodzi, od 1982r. zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury, czynny projektant i autor wielu badań dla obiektów zabytkowych.

  Dominik Mączyński
  Architekt, Główny specjalista w NID w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektura i budownictwo, w specjalizacji ochrona architektury, budownictwa drewnianego i murowanego, specjalista mykologiczno – budowlany PSMB, przewodniczący Komisji Drewna ICOMOS.

   
  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/381
  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

   

   

  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIA RP
  SARP Zarząd O/Katowice

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →