Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 01.06.2022r. „Prawo budowlane – wybrane zagadnienia aktualna praktyka orzecznicza w świetle ostatniej nowelizacji”

  z cyklu „program obowiązkowy”

   

  Podczas szkolenia nasz prelegent – Pan Adam Wolny – omawiać będzie najważniejsze zmiany ustawy Prawo budowlane po ostatniej nowelizacji, odnosząc się przy tym do dotychczasowych interpretacji i praktyki orzeczniczej najbardziej problematycznych i niejednoznacznych dla nas tematów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanej.

  Zagadnienia objęte zakresem szkolenia to między innymi: zmiany w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu, zmiany dotyczące odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych, zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego, rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego, zmiany przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

   

  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz prośbę naszego prelegenta  ilość miejsc jest ograniczona tylko dla tych, którzy zarejestrują się na szkolenie. Prosimy zatem by nie zajmować miejsca w systemie pozostałym chętnym, w przypadku zmiany swoich planów odnośnie obecności!

   

  Informujemy również, iż szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz zostanie udostępnione w terminie późniejszym na portalu www.warsztatarchitekta.pl dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP. Link do szkolenia przekażemy po zamieszczeniu nagrania.

   

  Rozpoczęcie:  01 czerwca 2022r. o godz. 16:00

  Miejsce: siedziba SLOIA RP, ul. 3 Maja 11, 40-096 Katowice

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1127

  Informacje dodatkowe: biuro SLOIA RP e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →