Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Zespołu do spraw współpracy z samorządami

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne robocze spotkanie Zespołu do spraw współpracy z samorządami. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2015 r. /piątek/ w siedzibie naszej Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11 o godz. 16.30. W ramach spotkania planujemy powołanie struktur Zespołu oraz omówienie zadań i wstępnego planu działania na rok 2015.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności Koleżanki i Kolegów, którzy deklarowali wolę pracy w takim zespole problemowym.

Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

arch. Piotr Średniawa

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →