Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na spotkanie z Przewodniczącym OKK SLOIA RP

Serdecznie zapraszamy kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie architektury na spotkanie z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015r. o godz. 16.00 w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach, ul. 3 Maja 11.

Tematem spotkania będą kwestie wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie a dotyczące w szczególności:

  • Kwestii stopnia wykształcenia architektonicznego i kierunków pokrewnych.
  • Warunków odbywania praktyk projektowych i budowlanych i sposobu ich udokumentowania.
  • Dokumentów, które należy załączyć do wniosku na uprawnienia i jego należyte przygotowanie.
  • Zasad wypełniania dokumentów: zaświadczeń i oświadczeń dotyczących praktyk budowlanych i projektowych.
  • Procedury weryfikacji.
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →