Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na spotkanie z Wiceprzewodniczącym OKK SLOIA RP 18.08.2022r.

Serdecznie zapraszamy kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie architektury, na spotkanie z Wiceprzewodniczącym OKK SLOIA RP, które odbędzie się

w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie SLOIA RP w Katowicach, ul. 3 Maja 11.

 

Poruszane kwestie:
– Jakie kończyć studia I i II stopnia?
– Jak planować praktykę projektową i budowlaną?
– Na czym polega praktyka projektowa i budowlana?
– Na jakie uprawnienia budowlane będziemy składać wnioski?
– Jak przygotować wnioski na uprawnienia budowlane?
– Jak przygotować się do egzaminu?

 

Serdecznie zapraszamy!

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →