Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 4.09.2018r

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP

na 6 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 4 września 2018r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

p.o. Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →