Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 29.10.2018r.

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP na
8 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29 października 2018r. (poniedziałek) o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →