Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 08.05.2018r.

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP,
na 3 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 8 maja 2018r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby,  których serdecznie zapraszam.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →