Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 07.03.2017

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na 37 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07 marca 2017r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →