Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 05.07.2016

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na 29 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2016r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →