Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 05.06.2018r.

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP oraz delegatów SLOIA na Krajowy Zjazd IA RP, na 4 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby.

Serdecznie zapraszam do udziału w posiedzeniu Koleżanki i Kolegów, którzy chcieliby kandydować do organów i komisji Krajowej Izby Architektów, w celu zaprezentowania radzie okręgowej oraz delegatom na zjazd krajowy zakresu działań i aktywności, dla których chcieliby reprezentować Śląską Okręgową Izbę Architektów RP w strukturze organizacyjnej Izby Krajowej.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

delegat SLOIA RP na Zjazd Krajowy

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →