Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 01.12.2016

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 23 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.
Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →