Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 01.10.2019r.

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Gości na 18 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 01 października 2019r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

 

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Powitanie członków Rady i Gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawy bieżące SLOIA RP:

4.1. Członkowskie [PS, DF].

4.2. Finansowe – wykonanie budżetu za 1 półrocze 2019 roku [DF].

4.3. Szkolenia w SLOIA RP – 09.2019r. [HP, AL].

4.4. Wydarzenia i zaproszenia SLOIA RP; kalendarz spotkań KRIA RP [PS].

5. Siedziba SLOIA RP [PS, DF]:

5.1. Omówienie współpracy w nowym właścicielem.

5.2. Omówienie zmiany lokalizacji biura w ramach budynku przy ul. 3 Maja 11.

5. Instytut Dokumentacji Architektury IDA – problemy, oczekiwania, rozwój [JHT, RL, TW].

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →