Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie Rady SLOIA RP

Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP na nadzwyczajne, 8 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 23 października br.
o godz.16.00 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 – go Maja 11.

W posiedzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady IA RP:
kol. Piotr Gadomski Wice Prezes KRIA RP , kol. Sławomir Żak Wice Prezes KRIA RP, kol. Piotr Franta członek KRIA RP.  

Nadzwyczajne posiedzenie Rady poświęcone będzie sprawom wykonywania zawodu architekta
w ramach zleceń pozyskiwanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych:
”Realizacja zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych a standardy wykonywania zawodu i status zawodu architekta – Rola i stanowisko IARP w sprawach przetargów, konkursów”.


Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →