Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych zmian Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów Izby Architektów RP

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza architektów – członków Izby – do konsultacji zmian, jakie mają być wprowadzone do Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów Izby Architektów RP, wg zakresu wskazanego w uchwałach o nr 10, 11, 12 i 13 XVI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 24 czerwca 2023 r.

 

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zwraca się do członków Izby z prośbą o zaznajomienie się z załączonymi do zaproszenia dokumentami, ustosunkowanie się do proponowanych zmian w formie uwag oraz przekazanie ich do biura SLOIA RP, w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Uwagi prosimy przysyłać w plikach doc, tj. odpowiednio w tabeli, załączonej do niniejszej informacji.

Na podstawie otrzymanych od Państwa uwag zostanie przygotowana tabela zbiorcza wraz z informacją o ustosunkowaniu się do wniesionych propozycji. Dokument ten zostanie opublikowany na stronie internetowej SLOIA RP, a następnie przekazany do Krajowej Rady IARP i Zespołu ds. zmian KEZA. Będzie również  podstawą dla prezentacji stanowiska przedstawiciela SLOIA RP w Zespole ds. zmian KEZA w trakcie dalszych prac nad projektem oraz delegatów SLOIA RP na Krajowy Zjazd.

 

Kodeks Etyki to ustawowy dokument niezbędny dla wykonywania zawodu zaufania publicznego, a w tym realizacji nadzoru samorządu nad jego należytym wykonywaniem. Treść Kodeksu powinna zatem być przedmiotem zgody środowiska na kluczowe zagadnienia mające wpływ na ocenę zachowań etycznych oraz jakości wykonywanej przez architektów pracy. Dlatego Rada SLOIA RP przed zjazdem krajowym, a delegaci SLOIA RP w trakcie obrad XVI Sprawozdawczego  Zjazdu  Krajowego apelowali o przeprowadzenie publicznych, ogólnopolskich konsultacji wśród architektów – jako głównych beneficjentów dokumentu – umożliwiając zapoznanie się z proponowanymi zmianami oraz złożenie ewentualnych uwag, przed ich głosowaniem. Zapisy te będą bowiem dotyczyć wszystkich architektów – członków izby, zarówno w odniesieniu do ochrony ich interesów zawodowych, jak odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu.

 

Rada SLOIA RP uważa, że decyzje o zmianach w tym dokumencie, jakie w imieniu członków okręgowej izby podejmują delegaci w głosowaniach nad uchwałami zjazdu krajowego, powinny być poprzedzone zarówno upublicznieniem informacji o ich zakresie w formie konsultacji publicznych, a przede wszystkim zebraniem i analizą wniesionych uwag, wynikających z praktyki zawodowej członków izby oraz doświadczenia współpracy z inwestorami, korzystającymi z usług architektów. Podobne konsultacje publiczne odnoszące się do zmian kodeksów etyki, przed ich wprowadzeniem do stosowania,  przeprowadziła Naczelna Rada Adwokacka, a obecnie realizuje Naczelna Izba Lekarska.

 

Uwagi do zmian KEZA prosimy przesyłać na adres e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl.

 

Liczymy na aktywny udział architektów SLOIA RP w tej formie konsultacji środowiskowych.

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

 

Zmiany KEZA zawarto w następujących uchwałach:

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2394_uchwala_nr_13_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a5642ee22e3.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2393_uchwala_nr_12_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a56403e0d90.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2392_uchwala_nr_11_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a563cda9fcc.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2390_uchwala_nr_10_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przedluzenia_dzialania_zespolu_ds_keza_64a563421da0f.pdf

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →