Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie do obejrzenia szkolenia on-line: „Zmiany w przepisach prawa budowlanego”

  Szkolenie „Zmiany w przepisach prawa budowlanego” z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  Tematem szkolenia jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane ustawą z dnia 13 lutego 2020 r., która weszła w życie dnia 19.09.2020 roku.

   

  Zagadnienia objęte zakresem szkolenia to między innymi zmiany w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu; zmiany dotyczące odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych; zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego; rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego; zmiany przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

   

  Szkolenie prowadził mgr inż. arch. Adam Wolny – będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

   

  Szkolenie dostępne będzie od 1  października br. w bibliotece szkoleń znajdującej się na portalu http://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

  Link do rejestracji na szkolenie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/896

   

   

  Po zarejestrowaniu i obejrzeniu szkolenia istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa.

   

  Serdecznie zapraszamy

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →