Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

XIII SKZIA RP – Komunikat Przewodniczącego Rady SLOIA RP

Pragnę serdecznie podziękować delegatom SLOIA RP na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP za aktywny udział  i zaangażowanie podczas XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów, który odbył się w Warszawie  w dniach 14 – 15 czerwca 2019 roku.

Uchwały Zjazdu zatwierdzające dotychczasowe działania Krajowej Rady oraz pozostałych organów krajowych Izby Architektów RP, w tym zwłaszcza uchwała udzielająca absolutorium KRIA RP, umożliwiają kontynuowanie działań rozpoczętych przed rokiem, na rzecz naszego środowiska zawodowego.

 

W imieniu Rady SLOIA RP oraz pozostałych organów okręgowych deklaruję dalsze wsparcie dla tych działań oraz współpracę z organami krajowymi naszej Izby Architektów RP.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →