Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Ustroń 8-9.04.2016r.

Krajowa Rada IA RP przy współpracy ze Śląską OIA RP organizują XII Międzynarodową Konferencję Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w nowej formule Spotkania Roboczego Grupy V-4, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2016 r. w Ustroniu.

W kontynuacji zagadnień konferencji w dniu 9 kwietnia 2016r. odbędzie się spotkanie środowiskowe, którego główną tematyką konferencji będzie budowa zintegrowanego systemu regulacji prawa wewnętrznego samorządu architektów – IARP w zakresie kształtowania zawodu w oparciu o cztery elementy – filary zawodu: Etykę, Standardy wykonywania zawodu, Ubezpieczenia, Honoraria.

 

Członków SLOIA RP zainteresowanych udziałem w spotkaniu w części merytorycznej prosimy o rejestrację w biurze SLOIA RP do 7 kwietnia br.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →