Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Wznowienie ubezpieczenia OC architekta 2023/2024

 

W systemie IARP uruchomiony został nowy wniosek ubezpieczeniowy, umożliwiający zaktualizowanie zawodowej ochrony architektów na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ciągłość polisy wniosek trzeba złożyć do 14 kwietnia.

 

Dlaczego dopełnienie formalności w terminie jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, w tym także majątkowej.

 

Złóż wniosek w systemie IARP >>

 

Więcej niż samo OC
Przypominamy, że w ramach obowiązkowego OC każdy architekt może korzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w razie wystąpienia szkody i powstania roszczenia. Obejmuje pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.

 

Warto też odnotować, że OC podstawowe obejmuje także czynności architekta związane z powołaniem na biegłego sądowego.

 

Pełna ochrona tylko z OC pracowni
Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej jest niezbędne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Wynika to z faktu, że duża część szkód powstaje w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, a odpowiedzialność za nie ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilno-prawnej względem inwestora).

 

Za OC pracowni zapłacisz o połowę mniej
Utrzymana została zniżka 50% na OC pracowni. Aby z niej skorzystać trzeba jednak spełnić trzy warunki:

  • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
  • wypełnić wniosek o OC pracowni jednocześnie przy wnioskowaniu o obowiązkowe OC,
  • suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczyć 500 tys. zł.

 

Duże pracownie mogą wybrać wyższe sumy gwarancyjne, bez konieczności indywidualnej wyceny ubezpieczyciela.

 

Wniosek złożysz online
Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać 5 prostych kroków:

1. Zaloguj się na swoje konto w extranecie (login to numer przynależności do Izby).
2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2023/2024”.
3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i, jeśli chcesz, wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk, w tym o OC pracowni architektonicznej na promocyjnych warunkach.
4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie, w systemie wyświetli się komunikat wraz z numerem konta, na które w ciągu 10 dni należy przelać płatność.
5. Po zaksięgowaniu składki lub raty w systemie, po 3 dniach dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

 

Robert Popielarz

Główny specjalista ds. ubezpieczeń
iExpert.pl SA

gsm 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →