Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Wystawa „Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”

Przypominamy, że na Rynku Głównym w Krakowie, do 12.05.2014r. otwarta jest wystawa:
„Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”

 

Małopolskę i Śląsk łączy silna więź, której wyrazem jest między innymi wspólna Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, przyjęta przez Rząd RP z inicjatywy samorządów obu województw.
W ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej chcielibyśmy zaprezentować najciekawsze, naszym zdaniem, obiekty architektoniczne z Małopolski i Śląska zbudowane w ciągu ostatniej dekady dzięki funduszom unijnym i środkom własnym samorządów województw. Większość z przykładów powstała w wyniku konkursów realizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Prezentowane obiekty, stanowiące przykłady o wysokich walorach architektonicznych, pokazują jak wielkie zmiany dokonały się w przestrzeni publicznej.
Wystawa jest wydarzeniem środowiskowym zarówno SARP i IARP, jak i rzeczywistym festiwalem architektury mającym miejsce na największym placu średniowiecznej Europy.

Wystawa powstała przy współpracy SARP Oddział Kraków i SARP Oddział Katowice.
Organizatorem wystawy na Rynku Głównym w Krakowie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy! Więcej informacji i relacja z wernisażu:
https://www.facebook.com/events/1498336400386251/

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →