Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji letniej 2015, tj. w dniu 12 czerwca 2015 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).

 

Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.

  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  • do projektowania bez ograniczeń;
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  • do projektowania w ograniczonym zakresie;
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →