Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Wykaz aktów prawnych do egzaminu

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej w dniu 12 grudnia 2014 roku dostępny jest na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=162

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →