Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Wykaz aktów prawnych do egzaminu sesja zimowa 2016

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2016, tj. w dniu 09 grudnia 2016 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).

 

Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
– do projektowania bez ograniczeń;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
– do projektowania w ograniczonym zakresie;
– do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →