Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Wspomnienie o Januszu Grychowskim

Wspomnienie o Januszu Grychowskim

1942 – 2021

 

Ta ogromnie smutna i przygnębiająca wiadomość dotarła do nas w trakcie trwającego Zjazdu Sprawozdawczego IARP. W takiej chwili konieczne jest zatrzymanie się w naszej codziennej izbowej działalności i wspomnienie wybitnej postaci Janusza Grychowskiego, który na trwale wpisał się w historię i losy naszej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Będąc absolwentem ówczesnego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 1969 r. swoją drogę życiową rozpoczął, jak wielu z nas, w państwowych biurach projektowych. Po okresie przełomu założył własną pracownię projektową specjalizując w dziedzinie projektowania obiektów służby zdrowia. Ta trudna dziedzina architektury, wymagająca  profesjonalnej wiedzy połączonej z jak najbardziej humanistycznym przesłaniem, być może ukształtowała jego niesłychanie odpowiedzialne rozumienie wykonywania naszego zawodu.

 

Janusz Grychowski był z nami od początku budowania Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Świadczy o tym jego numer ewidencyjny w naszej Izbie, SL -0031 jeden z najniższych numerów czynnych członków.

W ramach budowanej od podstaw Izby Architektów RP pojawiły się funkcje i zadania nieznane nam w dotychczasowej działalności SARP, którego Janusz Grychowski był członkiem od 1974 roku. Jedną z nich była funkcja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, istna terra incognita. Wprawdzie w SARP funkcjonowały Sądy Koleżeńskie, ale wyniesione z nich doświadczenia nijak nie przystawały do zadań Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Tej niezwykle trudnej roli podjął się właśnie Janusz.

Dzisiaj, po dwudziestu latach funkcjonowania naszej Izby, nikt nie ma już świadomości jak pionierskie było to zadanie. Konieczność zbudowania od podstaw zasad i regulaminów działalności, określenia zakresu prac i zadań, zbudowanie całej otoczki prawnej, wypracowanie procedur wymagało ogromu wysiłku, pracy i poświęconego czasu.

Janusz Grychowski wywiązał się z tych zdań w sposób tak perfekcyjny, że gdy na końcu każdej kadencji, przed zjazdem sprawozdawczo – wyborczym, kiedy pojawiały się konieczności wysunięcia kandydatur do pełnienia poszczególnych funkcji w naszej Izbie, obsadzenie funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej było dla wszystkich oczywiste i bezdyskusyjne – funkcję tę powinien pełnić właśnie On.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to jedna z najtrudniejszych funkcji w naszej Izie. Wymaga zarówno, doświadczenia, dogłębnej znajomości prawa, ale też ogromnego taktu i rozwagi jako, że dotyczy spraw konfliktowych w naszym środowisku. Sposób pełnienia tej funkcji przez Janusza Grychowskiego przyniósł mu niekwestionowany autorytet w naszym środowisku, a dowodem na to jest fakt, że do Rady Okręgowej w ciągu dwudziestu lat nigdy nie wpłynęła skarga czy też zażalenie na Jego działalność.

Janusz Grychowski pełniąc tę funkcję przez ponad dwadzieścia lat wyznaczył standard wykonywania funkcji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który pozostanie jego trwałym dorobkiem i wyznacznikiem w przyszłym funkcjonowaniu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. „ Architekci jako przedstawiciele wolnego zawodu, zawodu zaufania publicznego, winni kierować się uczciwością zawodową rozumianą w szerokim znaczeniu oraz zasadami etyki” – to cytat z Jego artykułu w naszym poprzednim rocznicowym wydawnictwie, który powinniśmy traktować jako Jego przesłanie.

 

My architekci w ogromnej mierze prezentujemy w jakimś stopniu egoistyczne postawy, skupione na własnej twórczości, drodze i karierze zawodowej. Janusz Grychowski być może z perspektywy swojego wieku i doświadczenia prezentował odmienna postawę. Ostatnie dwadzieścia lat swojej niezwykle aktywnej działalności poświęcił na rzecz naszego środowiska. Oprócz funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej był biegłym sądowym, rzeczoznawcą budowlanym. Zorganizował również i koordynował kursy dokształcające dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. W kursach tych, odbywających się dwa razy w ciągu każdego roku, uczestniczyło do tej pory kilkaset młodych architektów. O tym jak poważnie Janusz Grychowski traktował swoją funkcję i związaną z nią odpowiedzialność świadczy fakt, że pomimo ciężkiej choroby do ostatnich dni wykonywał zadania, których się podjął, nie chcąc pozostawiać niedokończonych spraw.

 

W uznaniu zasług Janusz Grychowski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką IARP.

 

Janusz Grychowski na wszystkich posiedzeniach naszej Rady Okręgowej zajmował miejsce po lewej stronie, pośrodku naszego długiego stołu. To miejsce na stałe już pozostanie puste, tak samo jak jego numer ewidencyjny SL -0031, który już nigdy nie zostanie obsadzony.

 

Janusz Grychowski na trwale pozostanie w naszej pamięć jako prawy i uczciwy Kolega, który długi okres swojej aktywności poświęcił bez reszty naszemu środowisku.

 

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →