Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ustawa prawo zamówień publicznych – Konsultacje społeczne

Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych:

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →