Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Uchwały V SW KZ IARP

Poniżej zamieszczamy uchwały V Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP z dnia 28 czerwca br.

 

Uchwała nr 01 V SWKZ IARP ws. sprawozdania KRIA RP Uchwała nr 02 V SWKZ IARP ws. sprawozdania KKK IARP Uchwała nr 03 V SWKZ IARP ws. sprawozdania KSD IARP Uchwała nr 04 V SWKZ IARP ws. sprawozdania KRZOZ IARP Uchwała nr 05 V SWKZ IARP ws. sprawozdania KKR IARP Uchwała nr 06 V SWKZ IARP ws. sprawozdania finansowego KIA Uchwała nr 07 V SWKZ IARP ws. sprawozdania łącznego IARP Uchwała nr 08 V SWKZ IARP ws. dodatkowego wsparcia finansowego OIA RP Uchwała nr 09 V SWKZ IARP ws. utworzenia funduszu celowego Uchwała nr 10 V SWKZ IARP ws. udzielenie absolutorium KRIA RP Uchwała nr 11 V SWKZ IARP ws. wyboru Prezesa KRIA RP Uchwała nr 12 V SWKZ IARP ws. ustalenia liczby członków KRIA RP Uchwała nr 13 V SWKZ IARP ws. wyboru członków KRIA RP Uchwała nr 14 V SWKZ IARP ws. wyboru Przewodniczącego KKR IARP Uchwała NR 15 V SWKZ IARP ws. ustalenia członków KKR IARP Uchwała nr 16 V SWKZ IARP ws. wyboru członków KKR IARP Uchwała nr 17 V SWKZ IARP ws. wyboru Przewodniczącego KKK IARP Uchwała nr 18 V SWKZ IARP ws. ustalenia liczby członków KKK IARP Uchwała nr 19 V SWKZ IARP ws. wyboru członków KKK IARP Uchwała nr 20 V SWKZ IARP ws. wyboru Przewodniczącego KSD IARP Uchwała nr 21 V SWKZ IARP ws. ustalenia liczby członków KSD IARP Uchwała nr 22 V SWKZ IARP ws. wyboru członków KSD IARP Uchwała nr 23 V SWKZ IARP ws. wyboru KROZ IARP Uchwała nr 24 V SWKZ IARP ws. wyboru Zastępcy KRZOZ IARP Uchwała nr 25 V SWKZ IARP ws. zakupu podpisu kwalifikowanego Uchwała nr 26 V SWKZ IARP ws. zmiany regulaminu zasad wypłacania diet Uchwała nr 27 V SWKZ IARP ws. zobowiązania KRIA do przygotowania przepisów wewnętrznych dot. kampanii wyborczej Uchwała nr 28 V SWKZ IARP ws. zobowiązania KRIA powołania Zespołu ds. polityki finansowej IARP Uchwała nr 29 V SWKZ IARP ws. zobowiązania KRIA do powołania Zespołu ds. KEZA
ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →