Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Terminy egzaminów na uprawnienia w roku 2017

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725):

 

– sesja letnia – 9 czerwca 2017 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 9 marca 2017r.
– sesja zimowa – 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 15 września 2017r.
Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2017 r. wynoszą:

 

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie :
  – z tytułu kwalifikowania = 850 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 850 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 500 zł
 • dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
  – z tytułu kwalifikowania = 1250 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1250 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 700 zł

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →