Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Terminy egzaminów na uprawnienia w roku 2016

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

 

 

– sesja letnia – 24 czerwca 2016 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 24 marca 2016r.

 

– sesja zimowa – 9 grudnia 2016 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 9 września 2016r.

 

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 25 marca 2016 r. wynoszą:

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie :
  – z tytułu kwalifikowania = 850
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 850 zł.
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 500 zł.
 • dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
  – z tytułu kwalifikowania = 1250
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1250 zł.
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 700 zł.

 

Powyższe opłaty obowiązują w kwalifikacji i egzaminie w sesji zimowej 2016r.

 

Uchwała KRIA RP w sprawie wysokości opłat

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →